Volume 7 Number 6 (Jun. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 6 (Jun. 2012) >
Volume 7 Number 6 (Jun. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Seyyed Ali Hashemi, Behrouz Nowrouzian
1289
2
Gang Wang1, Nini Rao1, Xiaochuan Du1, Feng Ou1, Caiquan Liu1, Guogong Xu1, Chaoyang Qiu2
1297
3
Xiaodong Shi, Dan Feng
1303
4
Server Kasap1, Khaled Benkrid2
1312
5
Feng Liang1, Shilong Ma1, André Luckow2, Bettina Schnor2
1329
6
Tengyue Mao1, 2, Zhengquan Xu1, Rui Hou2
1337
7
Wei Yuan, Liang Hu, Hongtu Li, Jianfeng Chu, Hui Wang
1345
8
Xuejun Li, Qing Pan, Kuanfang He
1353
10
Xudong Wang1, Haichao Feng1, Baoyu Xu2, Xiaozuo Xu1
1361
10
Junfeng Jing1, 2, Guangyan Li2, Pengfei Li2
1369
11
Wenxue Zhang
1377
12
Yan Wei, Xiao Wu
1385
13
Qiang Liu
1393
14
Linhua Zhang1, Xiuli Mao2, Chuanbin Zhou2, Ping Yu2
1400
15
Haitao Li, Xianghe Peng
1405
16
Bin Zhu1, 2, Wei-dong Jin1
1413
17
Yi Zhang1, Sihui Mu2
1421
18
Huimin Dong, Zhengdu Zhu, Weidong Zhou, Zhi Chen
1429
19
Mengbo Hou, Qiuliang Xu, Fengbo Lin
1437
20
Jike Ge1, Zushu Li1, Taifu Li2
1445
21
Lihui Jiang, Ruoyu Yang
1453
22
Lin Li, Sujuan Rui, Qiang Nie, Xiaoyong Gong, Faping Li
1460
23
Zhiming Cheng
1467
24
Yanbo Zhang1, Yajun Guo1, Xu Bian2, Ye Liu1, Ying Han1
1474
25
Guangbin Wang1, Xuejun Li2, Xianqiong Zhao3
1482
26
Hui Hu1, Peng Guo2
1490
27
Jiangdong Liao1, Gonglun Long2, Mingyong Li3
1497
28
Baoyu Xu1, 2, Xudong Wang1, Yilun Liu2, Haichao Feng1
1503
29
Cuiyin Lui1, 2, 3, Xiuqiong Zhang1, 2, Xiaofeng Li1, 2, Yani Liu4 et al.
1511
30
Wenxian Xiao, Junhui Fu, Zhen Liu, Wenlong Wan
1519
31
Yihuan Yang, Xiubin Zhao, Jian’an Zhang
1527
32
Min Peng1, ZhengQuan Xu1, ShaoMing Pan1, Rui Li1, Tengyue Mao1, 2
1535

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>