Volume 9 Number 3 (Mar. 2014)
Home > Archive > 2014 > Volume 9 Number 3 (Mar. 2014) >
Volume 9 Number 3 (Mar. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
1
Arindam Das1, Saiful Islam1, Sandesh Gupta2, Phalguni Gupta1
513
2
Mike Brugge, Mohammed A. S. Khalid
519
3
Meirav Zehavi
529
3
Lei Chen1, 2, Bao-Jin Zhao3, Li-Na Zhao1
601
4
Jingjun Ge1, 2, 3, Changjun Hu1, Xin Liu1, Wei Lin1, and Haolei Zuo2
537
5
Jihua Wang, Huanyu Wang
543
6
Ke-Jia Chen, Jingyu Han, Yun Li
551
7
Yangming Zhou1, 2, Yangguang Liu1, Jiangang Yang1, Xiaoqi He1, Liangliang Liu1
557
8
Erzhou Zhu1, Xuejun Li1, Feng Liu1, Xuejian Li1, Zhujuan Ma2
566
9
Xintao Qiu1, Dongmei Fu1, Zhenduo Fu2
576
10
Haifeng Fang, Lihua Cai
581
11
Jianli Xie, Cuiran Li, Jianwu Dang
586
12
Zhiyi Zhang1, Xian Zhang2, Huayang Zhang1
595
14
Li Wang, Ruifeng Li and Ke Wang
608
15
Fuzhi Zhang1, Huan Wang1, Huawei Yi2
618
16
Xuegang Hu1, 2, Yuefang Lou2, Tianqiao Hu3
626
17
Corrado lo Storto
636
18
Ferda Ernawan1, 2, Nur Azman Abu1, and Nanna Suryana1
644
19
Sabiroh Md Sabri, Haryani Haron, Nursuriati Jamil, and Emma Nuraihan Mior Ibrahim
654
20
Fairul Azni Jafar, Nurhidayu Abdullah, Mohd Nazrin Muhammad, Nurul Azma Zakaria, and Mohd Najib Ali Mokhtar
668
21
Teuku Yuliar Arif1, Riri Fitri Sari2
678
22
Arjon Turnip and Dwi Esti Kusumandari
688
23
Moon-soo Kim1, Chulhyun Kim2
696
24
Ferda Ernawan1, 2, Nur Azman Abu1, and Nanna Suryana1
702
25
Zhengzhou Li1, Yuanshan Gu1, Lan Tang1, Hao Luo2, Gang Jin3
711
26
Lifang Zhou1, 2, Bin Fang1, Weisheng Li3, and Lai Peng3
717
27
Yu Wang
725
28
Min Dai1, Jing Luo2
733
29
Fei Liu, Lanfang Ren, Hongtao Bai
741
30
Rongjun Wu, Guohua Peng
750
31
Li Sun, Jiantao Wu, Ting Li, Baofeng Guo
758
32
Yingying Su1, 2, Xinghua Liu2, Shan Liang1, Jingzhe Lee2, Lizhong Yao2, and Kesheng Yan3
766
33
Yukun Dong1, 2, Dahai Jin1, Yunzhan Gong2
774
34
Dayan Shangguan1, Xinyuan Huang2
781

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>