Volume 9 Number 12 (Dec. 2014)
Home > Archive > 2014 > Volume 9 Number 12 (Dec. 2014) >
Volume 9 Number 12 (Dec. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
1
Kezong Tang1, Zuoyong Li2, Jun Wu1, Tong Zhang1
2771
2
Chenggang Mi1, 2, Yating Yang1, Xi Zhou1, Lei Wang1, Xiao Li1 and Eziz Tursun1, 2
2780
3
Junyi Li 1 and Jingyu Chen2
2787
4
Huizhi Wu1, Qigang Jiang1, Yuanhua Li1, Chaojun Bai1, and Ying Jing2
2792
5
Chenghui Hu and Zuohua Ding
2797
5
Tianwei Che1, Jianfeng Ma1, Na Li1, and Chao Wang2
2804
7
Xi Jinju1 and Tan Wenxue2
2809
8
Mario Konecki
2816

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Monthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Apr 28, 2019 News!

  Vol 14, No 5 has been published with online version 7 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Sep 13, 2018 News!

  Vol 13, No 10 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2019 News!

  Vol 14, No 3 has been published with online version   [Click]

 • Feb 22, 2019 News!

  Vol 14, No 2 has been published with online version 8 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Jan 04, 2019 News!

  Vol 14, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>