Volume 6 Number 7 (Jul. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 7 (Jul. 2011) >
Volume 6 Number 7 (Jul. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
1
Xindong You, Jian Wan, Xianghua Xu, Congfeng Jiang, Wei Zhang, Jilin Zhang
1287
2
Ling Zhang1, 2, Jishun Kuang1
1297
3
Fengli Wang1, Deyou Zhao2
1302
4
Liang Huai Yang1, Jing Wang1, Zhifeng Huang1, Weihua Gong1, Lijun Chen2
1307
5
Yaoying Huang, Wanggen Li, Xiaojiao Ye
1319
6
Liangxiao Jiang1, Chaoqun Li2
1325
7
Jinrong HU, Yifei Pu, Jiliu Zhou
1332
8
Peifeng Li, Qiaoming Zhu, Qin Ji, Xiaoxu Zhu
1339
9
Guimei Xu, Shengguo Huang
1346
10
Huaxin Wu, Xiubin Zhao, Chuanjin Dai
1353
11
Huaien Zeng and Qinglin Yi
1361
12
Wenbin Hu, Zhengbing Hu, Yuheng Cheng, Hai Zhang, Wei Song
1369
13
Sen Ma1, 2, Yuanyuan Shang1, 2, Weigong Zhang1, 2, Yong Guan1, 2, Qian Song3, Dawei Xu1, 2
1378
14
Zaixiu Yang, Zhigang Huang, Shengqun Geng
1386
15
Jie Yin, Jianhui Jiang
1394

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Sep 13, 2018 News!

  Vol 13, No 10 has been published with online version   [Click]

 • Nov 20, 2018 News!

  Vol 13, No 12 has been published with online version 10 papers are published in this issue after peer review

 • Oct 22, 2018 News!

  Vol 13, No 11 has been published with online version, 10 papers are published in this issue after peer review

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 13, No 1-No 8 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 12, No 6 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Read more>>