Volume 6 Number 6 (Jun. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 6 (Jun. 2011) >
Volume 6 Number 6 (Jun. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editor: Jinrong Zhu
1063
1
Zengrong Hu1, 2, Donghai Li3, Jing Wang1, Feng Xue4
1064
2
Xudong Zhu, Zhijing Liu, Juehui Zhang
1071
3
Jiong Yi, Lei Zhang, Rong Shu, Jianyu Wang
1080
4
Hui Du1, Weiting Yu2
1086
5
Ke Zhang1, Shengze Wang2
1094
6
Zhouhu Wu1, Wen Wu2, Guizhi Wu1
1102
7
Jingli Zheng
1110
8
Mingdeng Zhao, Linchun Xu, Jie Han, Wenxin Huai
1117
9
Ying Yan, Guangyu Shi, Peng Zhao
1125
10
Yongmou Zhang, Feihong Xie
1131
11
Shuang You1, GaoFeng Zhao2, HongGuang Ji1
1139
12
Ye Gang, Xianjun Li, Dan Yu, Zhongwen Li, Jie Yin
1145
13
Zhengqiu He, Lifa Wu, Huabo Li, Haiguang Lai, Zheng Hong
1152
14
Wen Jiang1, Yong Deng2, 3, 4, 5, JinYe Peng1
1162
15
Aziza Benkuider, Aarab Abdellah
1168
16
Jin Qin1, 2, Yi-xin Yin1, Xiao-juan Ban1
1175
17
Jinghua Wu1, 2, Yun Xu2, 3
1183
18
Guoyu Lin, Xu Chen
1191
19
Junpeng Zhang1, Jianfeng He1, Lei Ma1, Jiuyong Li2
1198
20
Jian De Zheng
1206
21
Shou-xiang ZHANG
1213
22
Zhen Hua1, Yewei Li1, 2, Jinjiang Li1, 2
1222
23
Zhilin Zhu, Jinxue Sui
1230
24
Yanwu Liu
1238
25
Guangfen Wei1, Feng Su2, Tao Jian2
1246
26
Xiaohua Liu
1254
27
Wei Liu, Yuhua Yan, Rulin Wang
1262
28
Jinxue Sui1, 2, Li Yang1, 2, Zhilin Zhu1, Hui Fang1, Hua Zhen1
1270
28
Jinxue Sui1, 2, Li Yang1, 2, Zhilin Zhu1, Hui Fang1, Hua Zhen1
1270
29
Long Cai, Xiaochuan Ma, Qi Xu, Bin Li, Shiwei Ren
1278

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Sep 13, 2018 News!

  Vol 13, No 10 has been published with online version   [Click]

 • Nov 20, 2018 News!

  Vol 13, No 12 has been published with online version 10 papers are published in this issue after peer review

 • Oct 22, 2018 News!

  Vol 13, No 11 has been published with online version, 10 papers are published in this issue after peer review

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 13, No 1-No 8 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 12, No 6 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Read more>>