Volume 5 Number 11 (Nov. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 11 (Nov. 2010) >
Volume 5 Number 11 (Nov. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
1
Changda Wang and Shiguang Ju
1621
2
Junping Liu, Ke Zhou, Zhikun Wang, Liping Pang, and Dan Feng
1629
3
Zuowen Tan
1638
4
Xiao Xu, Weizhe Zhang, Hongli Zhang, and Binxing Fang
1646
5
Zhongsheng Qian
1655
6
Ming He and Yong-ping Du
1663
7
Taoying Li and Yan Chen
1670
8
Youwen Zhu, Liusheng Huang, Wei Yang, and Fan Dong
1678
9
Juncheng Wang, Zhenzhen Fu, Jun Cheng, and Feicheng Ma
1686
10
Yalan Yan1 and Xianjin Zha2
1693
11
Rongdong Yu1, 2, Yin Zhang1, Sanyuan Zhang1, Patricia Chiang3, Yiyu Cai3, Jiangmin Zheng4, and Koon- Hou Mak5
1700
12
Siguang Chen1, Meng Wu2 and Weifeng Lu2
1706
13
Kaipeng Liu, Binxing Fang, and Weizhe Zhang
1715
14
Hua-Qing Zhou and Sheng-Hui Dai
1723
15
Xian-hui Wang1, Zheng Qin1, 2, and Xuan-ping Zhang2
1731
16
Yang Liu and Chunting Yang
1739
17
Long Wang1, 2, Yanheng Liu1, Xiaogang Li2, Jian Guan1, and Qi Song2
1747
18
Yishi Zhang1, Zigang Zhang2, Kaijun Liu2, and Gangyi Qian3
1755
19
Xin-Zheng Wang1, Xiao-chen Duan2, and Jing-yan Liu2
1762
20
Yulin Ma1, 2, Xinping Yan1, 2, Qing Wu3, and Rui Zhang1, 2, 4
1767

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>