Volume 5 Number 6 (Jun. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 6 (Jun. 2010) >
Volume 5 Number 6 (Jun. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Yun Liu, Fei Yu, Chin-Chen Chang, Dongfeng Yuan, and Yiqin Lu
825
1
Chu-Jiao Wang1, Shi-Xiong Xia1, and Hai-zhi Wang2
828
2
Yaping Lu, Yunjia Wang, and Houquan Liu
836
3
Wuying Liu and Ting Wang
844
4
Jian Shu, Yebin Chen, Linlan Liu, Sheng Zhang, and Jun Li
852
5
Chunxiao Ye1 and Xiang Li2
861
6
Lei Liu1, Sen Zhang1, Luhong Diao1, and Cungen Cao2
870
7
Guozhu Liu and Yanjun Shang
878
8
Xiangguang Zhang and Yun Liu
885
9
Ying Xiao, Xuange Peng, Ming Leng, and Bing Zhu
893
10
Yifan Wu, Behrouz Nowrouzian, and Syed Bokhari
901
11
Ximing Liang and Xiang Li
914
12
Xuejun Wu
922
13
Hai Guo and Jing-ying Zhao
927
14
Limin Meng, Kai Zhou, Zhijiang Xu, and Jingyu Hua
935
15
Benjamin J. Ford1, Haiping Xu1, Christopher K. Bates1, and Sol M. Shatz2
940
16
Minghua Zhu1, Xiumin Fan1, 2, Huanchong Cheng1, 2, and Qichang He1, 2
951
17
Lizhe Wang, Jie Tao, Gregor von Laszewski, and Holger Marten
958
18
Yongquan Zhou and Shengyu Pei
965
19
Jianyong Chen, Cunying Hu, and Huawang Zeng
973
20
Xu Xu and Jie Lin
979

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Sep 13, 2018 News!

  Vol 13, No 10 has been published with online version   [Click]

 • Nov 20, 2018 News!

  Vol 13, No 12 has been published with online version 10 papers are published in this issue after peer review

 • Oct 22, 2018 News!

  Vol 13, No 11 has been published with online version, 10 papers are published in this issue after peer review

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 13, No 1-No 8 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 12, No 6 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Read more>>