Volume 7 Number 2 (Feb. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 2 (Feb. 2012) >
Volume 7 Number 2 (Feb. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Fai Wong, Francisco Oliveira, Yiping Li
309
2
Weihui Dai, Qi Zhu, Chunshi Wang, Yujiao Zeng
317
3
Changjun Zhu1, Shuwen Li1, Zhenchun Hao2, Hehai Xie3
325
4
Ming-chuan Zhang, Qing-tao Wu, Rui-juan Zheng, Wang-yang Wei, Guan-feng Li
333
5
Zuo Chen, Jialiang Ji, Renfa Li
341
6
Xiaohui Liu1, Youwang Sun2
349
7
YangHong Tan1, RuFang1, YiChuang Sun2
356
8
CongHua Zhou, Bo Sun
362
9
Yi Wan, ChengWen Wu
371
10
Ziqiang Wang, Xia Sun
377
11
Guoquan Liu1, Simon X. Yang2, Wei Fu1
384
12
Yang Liu1, 2, TianShuang Qiu1
393
13
Zhihua Lv, Zhiyi Zhang
399
14
LanFeng Zhou, Jian Jiang
405
15
Junfeng Hu, Dachang Zhu
411
16
Zhiquan Feng1, Bo Yang1, Yanwei Zheng1, Haokui Tang1, Yi Li2
419
17
Heqing Li1, 2, Qing Tan1
427
18
Xiaohong Peng1, Zhi Mo2, Shiyi Xie1
433
19
Shaomei Yang1, Qian Zhu2, Zhibin Liu1
439
20
Zhe Liu, Xiaoxian Zhen, Cong Ma
444
21
Wei Xie1, Jiachen Ma2, Mingli Yang2, Qi Zhang1
450
22
Hongxia Cui, Yunjie Li, Chunjie Li
458
23
Qi Zhang, Jiachen Ma, Wei Xie
464
24
Cen Zeng1, Qiang Zhang2, Xiaopeng Wei2
470
25
Beiji Zou, Haoyu Zhou, Hao Chen, Cao Shi
475
26
Zuhua Liao, Shu Cao, Miaohan Hu and Lian Wu
483
27
Qing Wu, Lixing Yuan
491
28
Rui-sheng Jia1, 2, Hong-mei Sun1, Chong-qing Zhang1, Xue-ting Lv1
499
29
Zili Zhang1, Hongwei Song1, Yan Li2, Yan Li3
507
30
Yandong Zhai1, Chunguang Zhou1, Yingjuan Sun1, Dongbing Pu2, YingHui Sun3
514
31
Xilong Qu1, Linfeng Bai2, Zhongxiao Hao3, Lei Xiao3
521
32
Gongming Wang1, Fa Zhang2, Fei Sun3, Zhiyong Liu2
528
33
LiYing Lang1, XueKe Jing2
534
34
Lu Shan
540
35
Shunzhi Zhu1, 2, Kaibiao Lin1, Zhiqiang Zeng1, Lizhao Liu1, Wenxing Hong3
547
36
Xintao Xia, Leilei Gao, Jianfeng Chen
555

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>