Volume 8 Number 8 (Aug. 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 8 Number 8 (Aug. 2013) >
Volume 8 Number 8 (Aug. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
1
Wei-long Chen, Li Guo, and Wen-long Xia
1893
2
Yafei Hu, Fangmin Li, and Xinhua Liu
1898
3
Wei Xu, Zhi Liu, Tai Wang, and Sanya Liu
1906
4
Alison Watkins
1912
5
Mutlaq B. Alotaibi
1923
6
Jinguang Chen1, 2, Fen Zhang1, and Huiran Wang1
1934
7
Xiaoyu Li, Guowu Yang, and Desheng Zheng
1941
8
Zhetao Li1, 2, 3, Jingxiong Xie3, 4, Zuguo Yu4, Dengbiao Tu5, and YoungJune Choi6
1947
9
Xufei Zheng1, Yanhui Zhou1, and Yonghui Fang2
1951
10
Wenxing Hong1, Siting Zheng1, Huan Wang1, and Jianchao Shi2
1960
11
Lieping Zhang1, Gang Song1, and Zuqiong Zhang2
1968
12
Jie Yan and Xiaosu Xu
1973
13
Chun-jiang Shuai
1979
14
Minqing Zhang1, 2, Xu An Wang2, Weihua Li1, and Xiaoyuan Yang2
1987
15
Guoqiang Wu1, 2, Shujun Tan2, and Jianwei Zhang3
1995
16
Xiaojian Hao, Lina Hao, Hanchang Zhou, Sanping Jiang, and Yanfeng Li
2003
17
Ye-cai Guo1, Ling-ling Hu2, Tao Yuan1, and Xi Gong1
2011
18
Bo Yang1, Chung-huang Yang2, Yong Yu3, and Dan Xie1
2018
19
Geng Zhao1 and Xufei Li2
2027
20
Zhenhua Li1 and Erik D. Goodman2
2034
21
Chun-xian Gao, Yong-xiu Zhang, En Cheng, and Fei Yuan
2042
22
Shaowei Wang, Hongyu Yang, and Haiyun Li
2051
23
Chu-jiao Wang, Shi-xiong Xia, and Yong Zhou
2059
24
Chaoying Liu1, Xueling Song2, Zheying Song2, and Qingqing Yan2
2069
25
Huajuan Huang1, Shifei Ding, 2, Hong Zhu1, and Xinzheng Xu1
2077
26
Ping Ling1, Xiangsheng Rong2, and Yongquan Dong1
2085
27
Lijun Xie1, Aijia Ouyang, Libin Liu2, Minghua He3, Xuyu Peng4, and Xu Zhou2
2093
28
Lin Sun1, 2, Ning Zhong2, and Jiucheng Xu1
2101
29
Shifei Ding1, 2, Yanan Zhang1, Xinzheng Xu1, and Lina Bao1
2110
30
Jianxian Cai and Lixin Li
2118
31
Tinggui Chen1 and Guanglan Zhou2
2126
32
Jiong Mu, Lijia Xu, Xuliang Duan and Haibo Pu
2134
33
Chonghuan Xu
2139
34
Quanjin Liu1, 2, Zhimin Zhao1, Yingxin Li3, Xiaolei Yu4, and Yong Wang5
2144-2149
35
Huanzhi Feng, Wei Liang, and Laibin Zhang
2150
36
Xueyi Li, Shoubo Jiang, and Qingliang Zeng
2156

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>