Volume 9 Number 4 (Apr. 2014)
Home > Archive > 2014 > Volume 9 Number 4 (Apr. 2014) >
Volume 9 Number 4 (Apr. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
1
Biao Yang, Guoyu Lin and Weigong Zhang
787
2
Xiaotong Zhang, Bin Hu, Jiafu Jiang
794
3
Hua Wang and Zhijun Zheng
802
4
Dingrong Yuan1, 2, Yuwei Cuan1 and Yaqiong Liu1
812
5
Jianli Zhao1, 2, Xiaofei Jiang1, Jing Sha1
817
6
Feng Yuan1, 2, 3, Shouqiang Chen4, Hong Liu1, 2
822
7
Liu Zhang1, Feihu Chen2
830
8
Wenjing Liao, Robert Williams
836
9
Bo Wu, Yanpeng Feng and Hongyan Zheng
845
10
Dai-Fei Guo1, Ai-Fen Sui1, Yi-Jie Shi2, Jian-Jun Hu1, Guan-Zhou Lin1, and Tao Guo1
851
11
Zhengtian Wu1, 2, Chuangyin Dang2, and Changan Zhu1
859
12
Wen Xiong1, 2, Yaohong Jin1 and Zhiying Liu1
867
13
Chao Tang1, Shiping Zhu1, Jiao Li2, Daojun Zhang3, and Jun Yang3
875
14
Daxin Zhu1, Xiaodong Wang2
883
15
Qi Han, Qian Xiong, Chao Liu, Jun Peng, Lepeng Song, and Sijing Liu
891
16
Fengqing Qin, Lihong Zhu, Lilan Cao, and Wanan Yang
896
17
Mingwei Sheng1, Yongjie Pang2, Lei Wan2, and Hai Huang2
903
18
Yifei Chen, Huaping Xu
908
19
Guoquan Li, Ke Tang, Jinzhao Lin, Yu Pang, Zhangyong Li, Qianneng Zhou, Lu Deng
916
20
Li Zhang1, Liejun Wang1, Senhai Zhong1, and Gang Zhao2
922
21
Li Tang1, 2, Zheng Zhao1, Xiu-Jun Gong1, 3
930
22
Xiuqing Chen1, Tianjie Cao1, Mingxiang Zhu1, Wenzhuo Liu1, and Yu Guo2
938
23
Fulin Wu1, Shifei Ding1, 2, Huajuan Huang1, Zhibin Zhu1
947
24
Liping Shi, Hongxia Xie
956
25
Aijia Ouyang1, 2, Libin Liu3, Guangxue Yue4, Xu Zhou2, and Kenli Li2
966
26
Lina Wang, Wei Tang
974
27
Hongyan Li, Xueying Zhang
982
28
Hang Zhou1, Dan Peng2, Xin Wang3, and Hongyi Wang2
990
29
Minghai Xin1, Weiyi Gu2, Jinlong Wang1
998
30
Fei Liu, Lanfang Ren, Hongtao Bai
1005
31
Peng Liu, Xiaojun Zhou
1014
32
Yuan Hong1, 2, Haibo Liao1, Yazhi Jiang1
1020
33
Huaping Yu, Lan Huang
1026
34
Jili Lu1, 2, Mingxing Lin1, Qingdong Wang1, Yan Huang1
1033

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>