Volume 3 Number 7 (Jul. 2008)
Home > Archive > 2008 > Volume 3 Number 7 (Jul. 2008) >
Volume 3 Number 7 (Jul. 2008)
Article# Article Title & Authors Page
1
Shigeaki Sakurai, Youichi Kitahara, Ryohei Orihara, Koichiro Iwata, Nobuyoshi Honda, Toshio Hayashi
1
2
Liu Bin1, Zhang Rong2, Liu Sifeng2
9
3
Te-Hsiu Sun
16
4
Ronghua Guo1, Zheng Qin2, Xiangnan Li2, and Junliang Chen2
23
5
Vishwas Puttige, Sreenatha Anavatti
31
6
Meng-Ju Han1, Jing-Huai Hsu1, Kai-Tai Song1, Fuh-Yu Chang2
39
7
Chin-Ming Hong, Yih-Guang Leu
48

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Cherry L. Chen
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, DOAJ, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Jan 20, 2017 News!

  Vol.12, No.6 has been published with online version.   [Click]

 • Jan 16, 2017 News!

  Vol.12, No.5 has been published with online version.   [Click]

 • Oct 09, 2016 News!

  Vol.12, No.4 has been published with online version.   [Click]

 • Sep 02, 2016 News!

  Vol.11, No.3 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Aug 18, 2016 News!

  Vol.11, No.2 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Read more>>