Volume 14 Number 5 (May. 2019)
Home > Archive > 2019 > Volume 14 Number 5 (May. 2019) >
Volume 14 Number 5 (May. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
1
Omar Shakar, Jim S. Jimmy Li, Sharmil Randhawa
318
2
Akari Inago1, Hiroshi Tsukahara2, Ichiro Kobayashi1
328
3
Ninh T.U. Ho1, Luke Miro wski2, Joel Scanlan1
339
4
Shohei Namisato1, Kazuaki Yokota1, Hiroki Yamaoka1, Sho Ooi2, Mutsuo Sano3
349
5
Zhang Zhai1, Qiu Yao2, Liu Yan2, Yuan Xiaoliang2, Yao Rui2
359
6
Jaeeun Seo, Narae Jeong, Jaejoon Kim
366
7
Peng-Chun Lin, Hsin-Ke Lu
373

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>