Volume 11 Number 4 (Jul. 2016)
Home > Archive > 2016 > Volume 11 Number 4 (Jul. 2016) >
Volume 11 Number 4 (Jul. 2016)
Article# Article Title & Authors Page
1
Eugene Tang
266
2
Chun-Yi Wang1, Chieh-Wei Huang1, Fu-Hau Hsu1, Shih-Jen Chen2, Yao-Hsin Chen3
280
3
Sajid Ali1, Mingquan Zhou1, Zhongke Wu1, Usman Muhammad2, M. Azam Zai3, Murad Ali Shah4
299
4
Sergiu Conovalu, Joon S. Park
300
5
Wei Wen, Siamak Khatibi
310
6
Fidan Kaya Gülağız, Uğur Başaran, Adnan Kavak
320
7
Takashi Ito, Kenichi Takahashi, Michimasa Inaba
329
8
Kenta Nimoto, Kenichi Takahashi, Michimasa Inaba
341

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Cherry L. Chen
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, DOAJ, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Jan 20, 2017 News!

  Vol.12, No.6 has been published with online version.   [Click]

 • Jan 16, 2017 News!

  Vol.12, No.5 has been published with online version.   [Click]

 • Oct 09, 2016 News!

  Vol.12, No.4 has been published with online version.   [Click]

 • Sep 02, 2016 News!

  Vol.11, No.3 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Aug 18, 2016 News!

  Vol.11, No.2 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Read more>>