Volume 11 Number 4 (Jul. 2016)
Home > Archive > 2016 > Volume 11 Number 4 (Jul. 2016) >
Volume 11 Number 4 (Jul. 2016)
Article# Article Title & Authors Page
1
Eugene Tang
266
2
Chun-Yi Wang1, Chieh-Wei Huang1, Fu-Hau Hsu1, Shih-Jen Chen2, Yao-Hsin Chen3
280
3
Sajid Ali1, Mingquan Zhou1, Zhongke Wu1, Usman Muhammad2, M. Azam Zai3, Murad Ali Shah4
299
4
Sergiu Conovalu, Joon S. Park
300
5
Wei Wen, Siamak Khatibi
310
6
Fidan Kaya Gülağız, Uğur Başaran, Adnan Kavak
320
7
Takashi Ito, Kenichi Takahashi, Michimasa Inaba
329
8
Kenta Nimoto, Kenichi Takahashi, Michimasa Inaba
341

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 12, No 1-N0 5 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 11, No 4-N0 6 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 21, 2017 News!

  Vol 13, No 7 has been published with online version 12 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Sep 26, 2017 News!

  Papers published in JCP Volume 12 have all been indexed by DBLP   [Click]

 • Sep 22, 2017 News!

  Vol 13, No 6 has been published with online version 11 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Read more>>