Volume 10 Number 1 (Jan. 2015)
Home > Archive > 2015 > Volume 10 Number 1 (Jan. 2015) >
Volume 10 Number 1 (Jan. 2015)
Article# Article Title & Authors Page
1
Yu Fang, Do Xuan Huy, Hung-Hsuan Huang, Kyoji Kawagoe
1
2
Chen-Chiung Hsieh and Jun-An Lai
12
3
Chang Zhu1, Jianguo Xu2, Yanqin Zhu1, Lingzhi Li1
24
4
Yuqi Hu1 and Qingqing Yang 2
34
5
Jie Tang1, Yuansheng Liu1, Zhonghua Wen2
45
6
Xingguo Zhang1, Guoyue Chen2, Kazuki Saruta2, Yuki Terata2
57

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Cherry L. Chen
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, DOAJ, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Jan 20, 2017 News!

  Vol.12, No.6 has been published with online version.   [Click]

 • Jan 16, 2017 News!

  Vol.12, No.5 has been published with online version.   [Click]

 • Oct 09, 2016 News!

  Vol.12, No.4 has been published with online version.   [Click]

 • Sep 02, 2016 News!

  Vol.11, No.3 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Aug 18, 2016 News!

  Vol.11, No.2 has been indexed by EI (Inspec).   [Click]

 • Read more>>