Volume 10 Number 1 (Jan. 2015)
Home > Archive > 2015 > Volume 10 Number 1 (Jan. 2015) >
Volume 10 Number 1 (Jan. 2015)
Article# Article Title & Authors Page
1
Yu Fang, Do Xuan Huy, Hung-Hsuan Huang, Kyoji Kawagoe
1
2
Chen-Chiung Hsieh and Jun-An Lai
12
3
Chang Zhu1, Jianguo Xu2, Yanqin Zhu1, Lingzhi Li1
24
4
Yuqi Hu1 and Qingqing Yang 2
34
5
Jie Tang1, Yuansheng Liu1, Zhonghua Wen2
45
6
Xingguo Zhang1, Guoyue Chen2, Kazuki Saruta2, Yuki Terata2
57

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, DOAJ, ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Sep 08, 2017 News!

  Vol 13, No 6 has been published with online version

 • Aug 14, 2017 News!

  Vol 13, No 5 has been published with online version   [Click]

 • Jun 21, 2017 News!

  Vol 13, No 4 has been published with online version   [Click]

 • Jun 14, 2017 News!

  Vol 13, No 3 has been published with online version   [Click]

 • May 24, 2017 News!

  Vol 13, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>