Volume 10 Number 1 (Jan. 2015)
Home > Archive > 2015 > Volume 10 Number 1 (Jan. 2015) >
Volume 10 Number 1 (Jan. 2015)
Article# Article Title & Authors Page
1
Yu Fang, Do Xuan Huy, Hung-Hsuan Huang, Kyoji Kawagoe
1
2
Chen-Chiung Hsieh and Jun-An Lai
12
3
Chang Zhu1, Jianguo Xu2, Yanqin Zhu1, Lingzhi Li1
24
4
Yuqi Hu1 and Qingqing Yang 2
34
5
Jie Tang1, Yuansheng Liu1, Zhonghua Wen2
45
6
Xingguo Zhang1, Guoyue Chen2, Kazuki Saruta2, Yuki Terata2
57

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>