Volume 9 Number 11 (Nov. 2014)
Home > Archive > 2014 > Volume 9 Number 11 (Nov. 2014) >
Volume 9 Number 11 (Nov. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
1
Chih-Chia Yao, Ming-Hsun Tsai, and Yuan-Tain Chang
2501
2
Haokun Tang1, Yukui Lu2, Shitong Zhu3, and Jun Huang3
2514
3
Zhou Fang1, 2, Nihong Wang1, Chao Ma3
2525
4
Linfeng Wei1, Caiting Huang1, Guoxiang Yao1, Meixiu Zhou2, and Qingliang Chen1
2530
5
Ming Xu, Xiaowei Xu, Jian Xu, Yizhi Ren, Haiping Zhang, and Ning Zheng
2538
6
Ming Cen, Yuan Wei, Chunyang Wang, and Yongfu Li
2545
7
Yingying Sheng, Yan Liu, Renfa Li, and Xiongren Xiao
2552
8
Dongmei Li1, Tao Li1, 2, and Tao Zhao3
2559
9
Le Li1, Jianjun Yang2, Kaili Zhao3, Yang Xu3, Honggang Zhang3, and Zhuoyi Fan4
2570
10
Jiao Chen1, Tianhong Pan2, and Yanqin Han2
2580
11
Feng Xue1, Dexiang Zhang2, and Honghai Wang1
2587
12
Yunpeng Liu, Renfang Wang, Dechao Sun, Shijie Yao, Nayi Hong, Peng Jin
2595
13
Yufeng Xiao
2603
14
Xianwei Tang1, Mei Yu1, 2, Xin Jin1, Zongju Peng 1, Feng Shao1, and Gangyi Jiang1
2609
15
Zhiming Feng and Guofu Yin
2616
16
Di Wu1, Yingrong Bi1, and Jie Liang2
2621
17
Yingcheng Xu, Xiaohong Gao, and Yueyang Yang
2629
18
Shuqi Liu1, 2, Yiming Wang1, and Cuimei Cui1
2635
19
Ning Liu1 and Junjun Wu2
2642
20
Leiyue Yao and Wei Yang
2648
21
Shanyue Bu, Yue Zhang, and Kun Yu
2656
22
Yupeng Xia1 and Feng Hu2
2661
23
Xianghe Wei1, 2, Hong Zhang1, Xuan Mo1, Yong Qi1, Zhen Liu1, and Qianmu Li1
2666
24
Yongqiang Cui1, Dingwen Wang2, Hua Xiong3, Shuai Zhang1, and Xi Liu1
2677
25
Dan Tong1, Zhenhong Jia1, Xizhong Qin1, Chuanling Cao2, and Chun Chang2
2685
26
Xie Yumin1 and Muhammad Kamran2
2691
27
Sen Wang, Zijie Gao, Rongxiu Lu
2697
28
Jing Sun, Juan Li, Yu Shen
2704
29
Chin-ling Chen and Cheng-yi Pan
2712
30
Shu-qin Liu and Jin-ye Peng
2720
31
Guoyan Zhang1 and Feng Wang2
2727
32
Jun-Der Leu and Mei-Niang Fan
2733
33
Tianshi Liu and Minmin Xiao
2738
34
Jinyan Chen and Gang Li
2744
35
Jiayi Du1, Xiangsheng Kong2, Xin Zuo3, Lingyan Zhang4, and Aijia Ouyang5, 6
2752
36
Rui Qiao1, 2, Yajun Feng3, Xiaolei Zhong4, Qiaojia Liu5, and Heng He1, 2
2761

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>