Volume 6 Number 5 (May 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 5 (May 2011) >
Volume 6 Number 5 (May 2011)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Tianlong Gu and Shenghui Liu
831
1
Jianping Gou1, Taisong Xiong1, Yin Kuang2
833
2
Wu Bin, Cun hua Qian
841
3
Yingxia Liu1, 2, Faliang Chang1
849
4
XiaoFang Liu1, Xiuzi Ye2, Sanyuan Zhang1, Feng Liu3
857
5
Changjun Zhu1, Zhenchun Hao2
865
6
Yong Tang, Hongbin Gu, Lai Zhou
873
7
Xueyong Zhu, Zhiyong Wu, J. William Atwood
881
8
Zhen Li, Junfeng Tian
889
9
Lina Lan, Xuerong Gou, Yunhan Xie, Meng Wu
897
10
Chun-Xiang Zhang1, Ming-Yuan Ren1, Zhi-Mao Lu2, Ying-Hong Liang3, Da-Song Sun4, Yong Liu5
905
11
Hai Shen1, 2, 3, Yunlong Zhu5, Li Jin4, Haifeng Guo5
913
12
Lei Zhang, Zhuo Zhang, Xue-Zhi Xiang
923
13
Zhifang Wang, Erfu Wang, Shuangshuang Wang, Qun Ding
931
14
Shifei Ding1, 2, Xinzheng Xu1, Hong Zhu1, Jian Wang3, Fengxiang Jin3
939
15
Hai Guo, Jingying Zhao
947
16
Xiuqing Wang, Guodong You, Shifeng Yang
955
17
Xanjun Li, Gang Ye, Zhongwen Li, Shilong Ma
963
18
Kirsi Helkala
969
19
Yuanpei Lan1, Zhidong Guan1, Qixiang Jiao1, Guangxing Xu 2
976
20
Guoming Hu1, Zhenyu Hu2, Bin Jian1, Liping Liu1, Hui Wan1
984
21
Xiang Li1, Xin Li 1, 2, 3
989
22
Li-Xin Guo, Yi-Min Zhang, Wei-Jun Shen
999
23
Weiran Wang, Yushun Fan
1006
24
Yan Zhao, Dajun Zhao, Siyi Wang, Shenghui Huang, Xin Fang
1016
25
Xiaoqi Ma
1024
26
Lixia Wang1, Yeming Zhang2, Maolin Cai2
1032
27
Lifang Zhai1, Chunyuan Li2, Liping Sun1
1040
28
Songjie Gong
1047
29
Qi Chen, Ming Zhu, Kang-wen Sun
1055

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>