Volume 6 Number 1 (Jan. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 1 (Jan. 2011) >
Volume 6 Number 1 (Jan. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
1
Shuai Wang1, Yindong Ji1, Shiyuan Yang2
3
2
ZHOU Qihai, LI Yan
11
3
Yang Xu1, Xiaoyao Xie2
19
4
Shupeng Zheng, Shutao Zheng and Junwei Han
28
5
Hongxia Liu1, Yongquan Zhou1, Yongmei Li2
6
CHEN Hui
43
7
Lu Jun1, 2, Wang Tong3, Liu Daxin2
51
8
Zhou Jingli, Nie Xuejun, Qin Leihua, Zhu Jianfeng
59
9
Li Yuncheng
67
10
LI Zhongjun
75
11
Huang Guanli1, Yang Bin2, Jiang Keyu3
83
12
Li Yanmei1, Wang Jingmmin1, Li Shuangtao2
90
13
Qilin Li1, Mingtian Zhou2
98
14
Yang Guojun1, Zheng Ying2, and Wang Gang3
106
15
Yang Ruiliang1, Zhou Yide1, Zhao Nannan1, Song Gaoju2
114
16
Kewen Li1, 2, Jisong Kou1, Lina Gong2
122
17
Lijuan Zhou, Haijun Geng, Mingsheng Xu
130
18
Zhang Danping, Deng Jin
139
19
Peng Weibing
147

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 12, No 1-N0 5 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 11, No 4-N0 6 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 21, 2017 News!

  Vol 13, No 7 has been published with online version 12 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Sep 26, 2017 News!

  Papers published in JCP Volume 12 have all been indexed by DBLP   [Click]

 • Sep 22, 2017 News!

  Vol 13, No 6 has been published with online version 11 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Read more>>