Volume 6 Number 1 (Jan. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 1 (Jan. 2011) >
Volume 6 Number 1 (Jan. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
1
Shuai Wang1, Yindong Ji1, Shiyuan Yang2
3
2
ZHOU Qihai, LI Yan
11
3
Yang Xu1, Xiaoyao Xie2
19
4
Shupeng Zheng, Shutao Zheng and Junwei Han
28
5
Hongxia Liu1, Yongquan Zhou1, Yongmei Li2
6
CHEN Hui
43
7
Lu Jun1, 2, Wang Tong3, Liu Daxin2
51
8
Zhou Jingli, Nie Xuejun, Qin Leihua, Zhu Jianfeng
59
9
Li Yuncheng
67
10
LI Zhongjun
75
11
Huang Guanli1, Yang Bin2, Jiang Keyu3
83
12
Li Yanmei1, Wang Jingmmin1, Li Shuangtao2
90
13
Qilin Li1, Mingtian Zhou2
98
14
Yang Guojun1, Zheng Ying2, and Wang Gang3
106
15
Yang Ruiliang1, Zhou Yide1, Zhao Nannan1, Song Gaoju2
114
16
Kewen Li1, 2, Jisong Kou1, Lina Gong2
122
17
Lijuan Zhou, Haijun Geng, Mingsheng Xu
130
18
Zhang Danping, Deng Jin
139
19
Peng Weibing
147

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Sep 13, 2018 News!

  Vol 13, No 10 has been published with online version   [Click]

 • Nov 20, 2018 News!

  Vol 13, No 12 has been published with online version 10 papers are published in this issue after peer review

 • Oct 22, 2018 News!

  Vol 13, No 11 has been published with online version, 10 papers are published in this issue after peer review

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 13, No 1-No 8 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 12, No 6 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Read more>>