Volume 5 Number 8 (Aug. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 8 (Aug. 2010) >
Volume 5 Number 8 (Aug. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Dan Zhang and Bale Reddy
1143
1
Yongquan Zhou and Shengyu Pei
1144
2
Yongfeng Yin1, Bin Liu1, and Duo Su2
1152
3
Yuan Ren and Guangchen Bai
1160
4
Xianfeng Huang and Guohua Fang
1169
5
Xiaohui Rong, Feng Chen, Pan Deng, and Shilong Ma
1177
6
Zheng Liu
1185
7
Congfeng Jiang1, Jian Wan1, Xindong You1, and Yinghui Zhao2
1193
8
Feng Chen, Xiaohui Rong, Pan Deng, and Shilong Ma
1204
9
Xilong Qu1 and Zhongxiao Hao2
1213
10
Ye Du1, Ruhui Zhang1, and Youyan Guo2
1219
11
Liping Wang
1227
12
Herui Cui
1235
13
Yu Zhao and Chunjie Qi
1240
14
Ruxing Xu1, Dan Wu1, and Shenghong Li2
1248
15
Hui Wang1, Hongchang Ke2, Hongwei Zhao1, and Kaiyu Liang3
1256
16
Hua Jiang and Junhu Ruan
1264
17
Huawang Shi1, Wanqing Li2, and Yong Deng2
1273
18
Malin Song
1281
19
Shuqi Wang1, Jian Liu1, Sen Wang2, and Zhizhong Li2
1289

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 12, No 1-N0 5 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 11, No 4-N0 6 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 21, 2017 News!

  Vol 13, No 7 has been published with online version 12 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Sep 26, 2017 News!

  Papers published in JCP Volume 12 have all been indexed by DBLP   [Click]

 • Sep 22, 2017 News!

  Vol 13, No 6 has been published with online version 11 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Read more>>