Volume 5 Number 8 (Aug. 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 8 (Aug. 2010) >
Volume 5 Number 8 (Aug. 2010)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Dan Zhang and Bale Reddy
1143
1
Yongquan Zhou and Shengyu Pei
1144
2
Yongfeng Yin1, Bin Liu1, and Duo Su2
1152
3
Yuan Ren and Guangchen Bai
1160
4
Xianfeng Huang and Guohua Fang
1169
5
Xiaohui Rong, Feng Chen, Pan Deng, and Shilong Ma
1177
6
Zheng Liu
1185
7
Congfeng Jiang1, Jian Wan1, Xindong You1, and Yinghui Zhao2
1193
8
Feng Chen, Xiaohui Rong, Pan Deng, and Shilong Ma
1204
9
Xilong Qu1 and Zhongxiao Hao2
1213
10
Ye Du1, Ruhui Zhang1, and Youyan Guo2
1219
11
Liping Wang
1227
12
Herui Cui
1235
13
Yu Zhao and Chunjie Qi
1240
14
Ruxing Xu1, Dan Wu1, and Shenghong Li2
1248
15
Hui Wang1, Hongchang Ke2, Hongwei Zhao1, and Kaiyu Liang3
1256
16
Hua Jiang and Junhu Ruan
1264
17
Huawang Shi1, Wanqing Li2, and Yong Deng2
1273
18
Malin Song
1281
19
Shuqi Wang1, Jian Liu1, Sen Wang2, and Zhizhong Li2
1289

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>