Volume 5 Number 5 (May 2010)
Home > Archive > 2010 > Volume 5 Number 5 (May 2010) >
Volume 5 Number 5 (May 2010)
Article# Article Title & Authors Page
1
Jiangqing Wang and Rongbo Zhu
663
2
Kunlun Li1, Xuerong Luo1, 2, and Ming Jin1, 2
671
3
Kyungmi Lee
679
4
Qian Zhang and Zhen Li
687
5
Qiwen Ran1, 2, Hui Zhao1, Guixia Ge1, Jing Ma1, and Liying Tan1
695
6
Wei Li and Zhen-gang Zhang
703
7
Zhongying Zhao1, 2, Shengzhong Feng2, Qingtian Zeng3, Jianping Fan2, and Xiaohong Zhang2
709
8
Jianxia Liu, Nan Li, and Keming Xie
717
9
Zhenbing Liu, Jianguo Liu, and Guoyou Wang
725
10
Weiwei Fang1, 2, Bingru Yang1, and Dingli Song1
733
11
Hong Men, Yuhong Li, and Fangbao Tian
741
12
Bailaing Cheng1, Guosun Zeng1, and Anquan Jie2
749
13
Zhen Guo, Yanling Hao, and Feng Sun
757
14
Ziran Zheng1, Xiyu Liu1, Lizi Yin2, and Zhaocheng Liu3
765
15
Peng Li, Xinhan Huang, and Min Wang
773
16
Hongmei Liao1, Qianping Wang2, and Guoxin Li2
782
17
Chun sheng Li1, Yaonan Wang2, and Haidong Yang3
791
18
Sun Quan1, Cao Hao2, and You Jianxin2
799
19
Xu an Wang1, Xiaoyuan Yang1, and Jindan Zhang2
807
20
Shouming Chen and Jie Li
815

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>