Volume 7 Number 4 (Apri. 2012)
Home > Archive > 2012 > Volume 7 Number 4 (Apri. 2012) >
Volume 7 Number 4 (Apri. 2012)
Article# Article Title & Authors Page
1
Wenfang Sun1, Linfeng Bai2, Xilong Qu3
819
2
Geir Olav Dyrkolbotn, Knut Wold, Einar Snekkenes
827
2
Zhen Liu1, Fangfang Dong2, Luwei Ding3
971
3
Rong Zhu1, Yong Wang2
838
4
Jie Ma, Qingjie Zhao
842
5
Yuanni Wang1, Fei Ge2
846
6
Xianquan Wang, Qinliang Fan
851
7
Lianqing Fu, Lisheng Yang, Haiyong Wu, Chen Su, Qiu Wu
858
8
Hui-min Zhang1, 2, Zhi-yong Duan1, 2, Zhong-jie Zhu1, 2, Yuer Wang2
863
9
Dianhong Wang, Xingwen Liu, Liangxiao Jiang, Xiaoting Zhang, Yongguang Zhao
870
10
Yingqiang Ding1, Dan Peng2
880
11
Bo Meng, Wei Wang, Wei Chen
890
12
Fangbin Liu, Fengyu Liu, Hong Zhang
900
13
Huijuan Guo
913
14
Xiaoming Wang, Yanchun Lin
918
15
Chunyu Ren
923
16
Shuiping Zeng, Lin Cui, Jinhong Li
929
17
Qianhong Zhang1, Lihui Yang2, Daixi Liao3
934
18
Meixia Li
941
19
Hua Yan, Guannan Chen, Yinggang Zhou, Lijun Liu
947
20
Qiang Zhu, Yansong Wang, Gongqi Shen
954
21
Xinsheng He, Chunfu Gao, Bin Wang, Zhiyong Luo
959
22
HuaiQiang Zhang, JingBing Li
965
24
Yi Yang1, 2, Lichao Wang1, Rui Kang2
977
25
Wei Li, Wei-dong Dong, Ya-nan Yuan
982
26
Alistair A. McEwan, Irfan F. Mir
988
27
Min-Hsun Kuo, Yun-Shiow Chen
998
28
Wei Yuan, Liang Hu, Hongtu Li, Jianfeng Chu, Yuyu Sun
1006
29
Tran Quang Tuan1, Phan Xuan Minh2
1014
30
Peng Zhou1, 2, 3, Hongze Xu1
1025
31
Huaiyu Xu, Jihui Xu, Zhiqiang You, Wenqi Peng, Kunlin Zhang, Jinfeng Xu
1034
32
Wimol San-Um1, Banlue Srisuchinwong2
1041
33
Ikno Kim, Junzo Watada
1048
34
Jun Yang, Bin Liang, Tao Zhang, Jingyan Song, Liangliang Song
1056

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>