Volume 8 Number 10 (Oct. 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 8 Number 10 (Oct. 2013) >
Volume 8 Number 10 (Oct. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
1
Xiaoqing Yu1, Pute Wu2, 3, 5, Ning Wang4, Wenting Hana2, 3, 5, and Zenglin Zhang2
2455
2
Jian-Hua Li, Yi-Wen Wang, Yi Chen, Meng Zhang, Guo-Cheng Wang, and Ping Li
2461
3
Shuhui Qi, Ming Xu, and Ning Zheng
2469
4
Hui Wang1, Yuanyuan Dang1, Hongchang Ke2, and Xiaonan Liu3
2478
5
Zhenxing Qian and Tong Qiao
2483
6
Qingkui Chen1, 2, Haifeng Wang2, 3, and Bocheng Liu2
2489
7
Walaa H. El-Ashmawi, Jun Hu, and Renfa Li
2497
8
Tai-yue Wang1, 2 and Hong-wei Li1
2507
9
Ying Xie1, 2, Rongbin Xu2, Xing Guo2, Erzhou Zhu2, and Jianguo Wu2
2512
10
Meng Yang, Jiarong Tong, and Jinmei Lai
2520
11
Jie Xue and Xiyu Liu
2527
12
Weiwu Ren, Liang Hu, Kuo Zhao, Jianfeng Chu, and Bing Jia
2536
13
Saad Alharbi
2544
14
Runlin Du1, 2 and Zhan Liu1
2553
15
Jianjie Yang1, Jin Li, Yun Chen1, 2, and Xintong Liu1
2558
16
XiaoLin Jiang1, 2, Xuemai Gu2, and Yingpei Lin3
2565
17
Ziyang Yao
2570
18
Yu Wang1, 2 and Lin Gao1
2575
19
Shuilong Zou1, Jin Li3, and Xueqian Li3
2583
20
Ling Yin, Tiansheng Hong, and Caixing Liu
2590
20
Ling Yin, Tiansheng Hong, and Caixing Liu
2590
21
Hongsen Wang and Suling Jia
2598
22
Weijun Cheng
2607
23
Dong-xia Xu1 and Kan Yao2
2615
24
Cui-Fang Gao1, Xiao-Jun Wu2, and Philip Yu3
2623
25
Yukai Yao, Yang Liu, Yongqing Yu, Hong Xu, Weiming Lv, Zhao Li, and Xiaoyun Chen
2632
26
Qiansheng Zhang1, Fuchun Liu2, and Yirong Huang3
2640
27
Yang Yang, Xiang Long, and Bo Jiang
2648
28
Zhenbing Liu1, Shujie Jiang1, Huihua Yang1, and Jianguo Liu2
2656
29
Honggang Lin
2664
30
Tao Gao and Ping Jiang
2672
31
Dengyin Zhang, Xuefeng Lin, and Hui Zhang
2678
32
Dengyin Zhang, Mingxiang Wan, and Chao Xu
2682
33
Tianzhen Dong1, Tingquan Deng1, Jiashu Dai1, Wei Xie1, Jinhong Yang1, and Qiang Fu2
2689
34
Sen Zhao1, 2, Zhifeng Hao1, 2, Han Huang2, and Yang Tan1
2695
35
Shouqiang Kang1, Yujing Wang1, 2, Guangxue Yang1, and V.I. Mikulovich3
2701
36
Ning Lu1 and Ying Liu2
2706
37
Yongsheng Li
2711
38
Achmad Nizar Hidayanto, Ika Chandra Hapsari, Ika Alfina, and Yudho Giri Sucahyo
2719
39
Ming Yu and Dongju Wang
2724

General Information

ISSN: 1796-203X
Abbreviated Title: J.Comput.
Frequency: Bimonthly
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Nov 14, 2019 News!

  Vol 14, No 11 has been published with online version   [Click]

 • Mar 20, 2020 News!

  Vol 15, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Dec 16, 2019 News!

  Vol 14, No 12 has been published with online version   [Click]

 • Sep 16, 2019 News!

  Vol 14, No 9 has been published with online version   [Click]

 • Aug 16, 2019 News!

  Vol 14, No 8 has been published with online version   [Click]

 • Read more>>