Volume 4 Number 1 (Jan. 2009)
Home > Archive > 2009 > Volume 4 Number 1 (Jan. 2009) >
Volume 4 Number 1 (Jan. 2009)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Fei Yu, Chin-Chen Chang, Ben M. Chen, Jian Shu, Guangxue Yue
1
1
Qian Zhao1, Tianjie Cao2
3
2
Chih-Chien Wang123
11
3
Yang Lu1, Jiguo Li1, Junmo Xiao2
19
4
Chen Shu, Wu Guo Qing
27
5
Yun Wu, Yong Zhao, Ling Shen
35
6
Suying Yang, Jianzhe Tai, Cheng Shao
45
7
Xiaojun Jia1, Guangxue Yue1, 2, Fang Mei1
53
8
Tianjie Cao, Shi Huang, Hui Cui, Yipeng Wu, Qihan Luo
61
9
Zhibin Liu, Xiangsong Meng
69
10
Dawei Wang, Peng Zhao, Sikun Li
77
11
Guang Zheng1, Lian Li1, Wenbo Chen1, Anping He1, Jinzhao Wu2
86
12
Bangzuo Zhang1, 2, Wanli Zuo1
94

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 12, No 1-N0 5 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 11, No 4-N0 6 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 21, 2017 News!

  Vol 13, No 7 has been published with online version 12 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Sep 26, 2017 News!

  Papers published in JCP Volume 12 have all been indexed by DBLP   [Click]

 • Sep 22, 2017 News!

  Vol 13, No 6 has been published with online version 11 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Read more>>