Volume 4 Number 3 (Mar. 2009)
Home > Archive > 2009 > Volume 4 Number 3 (Mar. 2009) >
Volume 4 Number 3 (Mar. 2009)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Qi Luo, Ben K. M. Sim
177
1
Wang Weixiang1, Shang Youlin2
179
2
Bo Meng
184
3
Wang Chu, Depei Qian
193
4
Liu Youyao1, Han Jungang2, Du Huimin2
201
5
Chen Ling1, 2, Zou Ling-Jun1, Tu Li3
208
6
Xinsheng Zhang1, 2, Xinbo Gao1, Ying Wang1
215
7
Wei-Peng Liu1, Jun Hu1, Xing Zhang2
222
8
Zhou Yong, Li Youwen, Xia Shixiong
230
9
Liu Yan, Li Renfa , Xu Cheng, Yu Fei
238
10
Jingtao Sun1, 2, Qiuyu Zhang2, Zhanting Yuan2
245
11
Xianfang Wang1, 2, Zhiyong Du2, Jindong Chen1, Feng Pan1
251
12
Xiaoqiang Yang1, Huimin Du2, Jungang Han2
259
13
Peide Liu1, 2, Zhongliang Guan1
265
14
Liu Pei-yu, Zhang Li-wei, Zhu Zhen-fang
271
15
Yongqing Wei, Peide Liu
276

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Sep 13, 2018 News!

  Vol 13, No 10 has been published with online version   [Click]

 • Nov 20, 2018 News!

  Vol 13, No 12 has been published with online version 10 papers are published in this issue after peer review

 • Oct 22, 2018 News!

  Vol 13, No 11 has been published with online version, 10 papers are published in this issue after peer review

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 13, No 1-No 8 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Aug 06, 2018 News!

  Vol 12, No 6 has been indexed by EI (Inspec)   [Click]

 • Read more>>