Volume 4 Number 9 (Sep. 2009)
Home > Archive > 2009 > Volume 4 Number 9 (Sep. 2009) >
Volume 4 Number 9 (Sep. 2009)
Article# Article Title & Authors Page
Guest Editors: Huadong Ma and Guojun Wang
795
1
Gui Gui, Paul. D. Scott
797
2
Lianwei Zhang, Wei Wang, Yan Li, Xiaolin Liu, Meiping Shi, Hangen He
806
3
Yemei Qin1, 2, Ji Wang2
813
4
Chuan-Ming Song, Xiang-Hai Wang, Fuyan Zhang
821
5
Zhijian Wang, Dingguo Wei
829
6
Jin-Cherng Lin1, Jan-Min Chen2
837
7
Jin Zheng1, Weijia Jia2, Guojun Wang1
845
8
Zhigang Chen1, Jiaqi Liu1, Deng Li1, Hui Liu2, Athanasios Vasilakos3
853
9
Lingli Deng1, 2, Ziyao Xu1, 2, Yeping He2
862
10
Mianxiong Dong1, Long Zheng1, Kaoru Ota1, Song Guo1, Minyi Guo2, Li Li2
873
11
Kerrie J. Long1, Frank J. Zajaczkowski1, Sue Ellen Haupt2, L. Joel Peltier3
881
12
P. Assadee
891
13
Ashok Kumar Das
896
14
Sabah Mohammed1, Jinan Fiaidhi1, Osama Mohammed2
905
15
S. Sioutas, D. Sofotassios, K. Tsichlas, D. Sotiropoulos, P. Vlamos
913

General Information

ISSN: 1796-203X
Frequency: Monthly (2006-2014); Bimonthly (Since 2015)
Editor-in-Chief: Prof. Liansheng Tan
Executive Editor: Ms. Nina Lee
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,  ProQuest, INSPEC, ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, CNKI,etc
E-mail: jcp@iap.org
 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 12, No 1-N0 5 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 26, 2017 News!

  Vol 11, No 4-N0 6 has been indexed by EI (Inspec)    [Click]

 • Dec 21, 2017 News!

  Vol 13, No 7 has been published with online version 12 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Sep 26, 2017 News!

  Papers published in JCP Volume 12 have all been indexed by DBLP   [Click]

 • Sep 22, 2017 News!

  Vol 13, No 6 has been published with online version 11 papers are published in this issue after peer review   [Click]

 • Read more>>